Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Dyddiadau Tymor 2019/20

Hyfforddiant mewn Swydd Ychwangeol - Gwener, 26ain Mehefin, 2020

Gwersi Addysg Gorfforol

Mawrth (yh) - Dosbarth Helyg

Mercher (yh) - Dosbarth Collen a Derwen

Gwener (yb) - Dosbarth Celyn

Nofio

Gwener (yb) - Blynyddoedd 2-6

Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Dyddiadau Tymor 2019/20

Hyfforddiant mewn Swydd Ychwangeol - Gwener, 26ain Mehefin, 2020

Gwersi Addysg Gorfforol

Mawrth (yh) - Dosbarth Helyg

Mercher (yh) - Dosbarth Collen a

Derwen

Gwener (yb) - Dosbarth Celyn

Nofio

Gwener (yb) - Blynyddoedd 2-6

Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs