Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref

2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023 i Ddydd

Gwener 5 Ionawr 2024

Tymor y Gwanwyn

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12 Chwefror

2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd

Gwener 5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024

Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024

Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i

Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Gwersi Addysg Gorfforol

Mawrth (yh) - Dosbarth Derwen

Mercher (yh) - Dosbarth Collen

Iau (yh) - Dosbarth Helyg

Gwener (yb) - Dosbarth Celyn

Nofio

Gwener (yb) - Blynyddoedd 3-6

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Calendr

Dyddiadau Pwysig:

Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi

2023

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr

2023

Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd

Llun 30 Hydref 2023 i Ddydd Gwener 3

Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 25

Rhagfyr 2023 i Ddydd Gwener 5 Ionawr

2024

Tymor y Gwanwyn

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr

2024

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth

2024

Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn:

Dydd Llun 12 Chwefror 2024 i Ddydd

Gwener 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth

2024 i Ddydd Gwener 5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill

2024

Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf

2024

Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai

2024

Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd

Llun 27 Mai 2024 i Ddydd Gwener 31

Mai 2024

Gwersi Addysg Gorfforol

Mawrth (yh) - Dosbarth Derwen

Mercher (yh) - Dosbarth Collen

Iau (yh) - Dosbarth Helyg

Gwener (yb) - Dosbarth Celyn

Nofio

Gwener (yb) - Blynyddoedd 3-6

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs