Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Clybiau

Clwb Brecwast

Mae ein clybiau brecwast yn rhedeg o 8:00yb tan 8:30yb

bob bore, ar gyfer plant yn y dosbarthiadau derbyn i

ddisgyblion blwyddyn 6. Darperir brecwast iach i'r plant

a gallant gael dewis o sawl opsiwn, gan gynnwys grawn-

fwydydd iach, tost, iogwrt a sudd ffrwythau.

Unwaith mae’r brecwast wedi'w orffen am 8:30 bydd y

plant yn cymryd rhan mewn her ffitrwydd iach yn y

neuadd cyn ymuno â disgyblion eraill ar yr iardiau awyr

agored. Mae disgyblion cyfnod sylfaen sydd wedi bod yn

y clwb brecwast yn gwisgo ‘high vis vests’ fel y gellir eu

hadnabod yn hawdd.

Mae’r Clwb Brecwast yn cael ei rhedeg gan Miss Nicola,

Miss Rhiannon ac Anti Angela.

I bwcio’ch plentyn i fewn i’r clwb brecwast cysylltwch â

swyddfa'r ysgol. Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion

dietegol arbennig, rhowch wybod i ni. Codir tâl o £ 1

fesul disgybl yr wythnos waeth beth fo'r nifer o ddyd-

diau y maent yn eu mynychu.

Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Clybiau

Clwb Brecwast

Mae ein clybiau brecwast yn rhedeg o

8:00yb tan 8:30yb bob bore, ar gyfer

plant yn y dosbarthiadau derbyn i ddis-

gyblion blwyddyn 6. Darperir brecwast

iach i'r plant a gallant gael dewis o sawl

opsiwn, gan gynnwys grawnfwydydd

iach, tost, iogwrt a sudd ffrwythau.

Unwaith mae’r brecwast wedi'w orffen

am 8:30 bydd y plant yn cymryd rhan

mewn her ffitrwydd iach yn y neuadd

cyn ymuno â disgyblion eraill ar yr iar-

diau awyr agored. Mae disgyblion

cyfnod sylfaen sydd wedi bod yn y clwb

brecwast yn gwisgo ‘high vis vests’ fel y

gellir eu hadnabod yn hawdd.

Mae’r Clwb Brecwast yn cael ei rhedeg

gan Miss Nicola, Miss Rhiannon ac Anti

Angela.

I bwcio’ch plentyn i fewn i’r clwb

brecwast cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion

dietegol arbennig, rhowch wybod i ni.

Codir tâl o £ 1 fesul disgybl yr wythnos

waeth beth fo'r nifer o ddyddiau y

maent yn eu mynychu.