Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Clybiau

Clwb Brecwast

Mae ein clwb brecwast yn rhedeg rhwng 8:15 am a 8:55 am bob bore, i blant yn y dosbarthiadau derbyn hyd at flwyddyn 6 disgyblion. Mae'r plant yn cael seibiant brecwast gyflym a gall gael dewis o sawl opsiwn gan gynnwys grawnfwyd iach, tost, iogwrt a sudd ffrwythau. Miss Nicola ac Anti Angela sy'n rhedeg ein clwb brecwast. I archebu'ch plentyn lle yn y clwb brecwast, cwblhewch y ddolen ar dudalen Facebook ein hysgol wythnos ymlaen llaw. Mae dolen newydd yn cael ei phostio bob bore Llun ac yn cau amser cinio dydd Gwener bob wythnos. Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion dietegol arbennig, rhowch wybod i ni. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw dâl i ddefnyddio'r clwb brecwast.
Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Clybiau

Clwb Brecwast

Mae ein clwb brecwast yn rhedeg rhwng 8:15 am a 8:55 am bob bore, i blant yn y dosbarthiadau derbyn hyd at flwyddyn 6 disgyblion. Mae'r plant yn cael seibiant brecwast gyflym a gall gael dewis o sawl opsiwn gan gynnwys grawnfwyd iach, tost, iogwrt a sudd ffrwythau. Miss Nicola ac Anti Angela sy'n rhedeg ein clwb brecwast. I archebu'ch plentyn lle yn y clwb brecwast, cwblhewch y ddolen ar dudalen Facebook ein hysgol wythnos ymlaen llaw. Mae dolen newydd yn cael ei phostio bob bore Llun ac yn cau amser cinio dydd Gwener bob wythnos. Os oes gan eich plentyn unrhyw ofynion dietegol arbennig, rhowch wybod i ni. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw dâl i ddefnyddio'r clwb brecwast.