Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Criw Cymraeg

Yma yn Ysgol Caer Drewyn

rydym yn cymryd rhan yn y fen-

ter 'Siarter Iaith Gymraeg,

Campws Cymraeg' Llywodraeth

Cymru. Fel rhan o'r fenter hon, i

annog fwy o Gymraeg i gael ei

siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas,

mae gennym 'Criw Cymraeg'.

Mae'r Criw Cymraeg yn cael eu

hethol o fewn CA2 ac maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r

Gymraeg o fewn yr ysgol. Mae cyfrifoldebau yn cynnwys

dewis ymadrodd Gymraeg o'r wythnos i'r ysgol ddysgu,

annog gemau Cymraeg i'w chwarae ar y Cae Chwarae

Babanod a gwobrwyo disgyblion sydd wedi clywed yn

defnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol.

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Criw

Cymraeg

Yma yn Ysgol Caer Drewyn rydym yn

cymryd rhan yn y fenter 'Siarter Iaith

Gymraeg, Campws Cymraeg'

Llywodraeth Cymru. Fel rhan o'r fenter

hon, i annog fwy o Gymraeg i gael ei

siarad yn yr ysgol ac o'i gwmpas, mae

gennym 'Criw Cymraeg'. Mae'r Criw

Cymraeg yn cael eu hethol o fewn CA2

ac maent yn gyfrifol am hyrwyddo'r

Gymraeg o fewn yr ysgol. Mae

cyfrifoldebau yn cynnwys dewis

ymadrodd Gymraeg o'r wythnos i'r

ysgol ddysgu, annog gemau Cymraeg

i'w chwarae ar y Cae Chwarae Babanod

a gwobrwyo disgyblion sydd wedi

clywed yn defnyddio’r Gymraeg yn yr

ysgol.