Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Ysgol

Beth yw pwrpas Cyngor Ysgol?

Mae’r Cyngor Ysgol yn grwp o ddisgyblion sy'n cael eu

hethol i gynrychioli barn pob plentyn i wella'r ysgol. Bob

blwyddyn academaidd, mae pleidlais yn digwydd ar

gyfer y plant sydd wedi bod yn ymgyrchu i gael eu het-

hol ar gyfer y Cyngor Ysgol. Mae Mrs Charlotte Davies

yn gor-weld y Cyngor Ysgol ond fe'i harweinir gan y

plant eu hunain.

Cynhelir cyfarfodydd bob hanner tymor a bydd disgwyl

i'r cyngor hefyd arwain gwasanath ysgol ar ôl y cyfarfod

hwn i rannu eu cynlluniau gyda gweddill yr ysgol.

Beth ma’r Cyngor Ysgol yn gwneud yn Ysgol Caer

Drewyn?

• Mae Cyngor Ysgol yn cyfarfod i drafod a datrys prob-

lemau a syniadau. Gall rhain gynnwys cinio ysgol, ymddy-

giad neu syniadau ar gyfer digwyddiadau codi arian.

• Mae aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am cynnal y syniadau

a gytunwyd, megis cynllunio digwyddiadau elusennau a

chyflwyno barn plant eraill yn yr ysgol.

Cyngor

Ysgol

Beth yw pwrpas Cyngor Ysgol?

Mae’r Cyngor Ysgol yn grwp o ddisgy-

blion sy'n cael eu hethol i gynrychioli

barn pob plentyn i wella'r ysgol. Bob

blwyddyn academaidd, mae pleidlais yn

digwydd ar gyfer y plant sydd wedi bod

yn ymgyrchu i gael eu hethol ar gyfer

y Cyngor Ysgol. Mae Mrs Charlotte

Davies yn gor-weld y Cyngor Ysgol ond

fe'i harweinir gan y plant eu hunain.

Cynhelir cyfarfodydd bob hanner

tymor a bydd disgwyl i'r cyngor hefyd

arwain gwasanath ysgol ar ôl y cyfar-

fod hwn i rannu eu cynlluniau gyda

gweddill yr ysgol.

Beth ma’r Cyngor Ysgol yn gwneud yn

Ysgol Caer Drewyn?

• Mae Cyngor Ysgol yn cyfarfod i

drafod a datrys problemau a syniadau.

Gall rhain gynnwys cinio ysgol, ymddy-

giad neu syniadau ar gyfer digwyddi-

adau codi arian.

• Mae aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am

cynnal y syniadau a gytunwyd, megis

cynllunio digwyddiadau elusennau a

chyflwyno barn plant eraill yn yr

ysgol.

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs