Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Diogelwch y

Ffyrdd

Mae gennym ddau Swyddog Diogelwch y Ffyrdd. Fe'u

hetholir gan y disgyblion yn CA2 a'u gwaith yw codi

ymwybyddiaeth o ddiogelwch ffyrdd ymhlith disgyblion

o fewn yr ysgol. Maent hefyd yn ymgyrchu ar faterion

diogelwch ar y ffyrdd sy'n effeithio ar y gymuned leol

ac yn annog disgyblion i gerdded i'r ysgol yn hytrach na

dod i'r car.

Teithio yn Ddiogel

Fideo

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Diogelwch y

Ffyrdd

Mae gennym ddau Swyddog Diogelwch

y Ffyrdd. Fe'u hetholir gan y disgyblion

yn CA2 a'u gwaith yw codi ymwybyddi-

aeth o ddiogelwch ffyrdd ymhlith dis-

gyblion o fewn yr ysgol. Maent hefyd

yn ymgyrchu ar faterion diogelwch ar y

ffyrdd sy'n effeithio ar y gymuned leol

ac yn annog disgyblion i gerdded i'r

ysgol yn hytrach na dod i'r car.

Teithio yn Ddiogel

Fideo