Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Eco

Rydym yn ysgol eco Platinwm ac

yn gweithio'n galed ar bob un o

dargedau Eco Cymru. Mae cynry-

chiolwyr dosbarth o flynyddoedd

un i flynyddoedd chwech yn ffur-

fio ein Cyngor Eco Ysgol ac, yn-

ghyd â Miss Allyson a Mrs

Vaughan-Evans, rydym yn gweithio

ar godi ymwybyddiaeth o faterion

gwyrdd yn yr ysgol ac yn ein cy-

muned. Mae gennym addewid platinwm yn yr ysgol a'r

holl ddisgyblion a staff ac rydym yn gweithio'n galed ar

gyflawni'r targedau hyn.

Cylchlythyr Eco 1

Cylchlythyr Eco 2

Cylchlythyr Eco 3

Cylchlythyr Eco 4

Tystysgrif Bee Friendly

Masnach Deg

Rydym yn ysgol weithgar deg. Mae

ein cyngor eco-ysgol yn gweithio ar

targedau masnach deg, mae rhain yn

cynnwys cynnal digwyddiadau mas-

nach deg, gan ddefnyddio cynhyr-

chion masnach deg lle y gall a

thrafod materion masnach deg yn yr ystafelloedd dos-

barth ac mewn gwasanaethau. Credwn ei bod yn bwysig

iawn codi a thrafod y materion hyn gyda holl aelodau ein

cymuned ysgol.

Grwp GMY. (Grwp Gweithredu Maeth Ysgol)

Mae ein grwp GMY yn gweithio gyda chogydd ein hysgol,

eu nod yw hyrwyddo bwyta'n iach ac amrywiol yn yr

ysgol. Rydym yn rheolaidd yn cynnal ‘cinio gyda mi’ ddig-

wyddiadau lle gwahoddir aelodau o'r teulu i ddod i'r ysgol

a bwyta gyda'u plant. Mae ffrwythau iach yn cael ei

gyflwyno yn y cyfnod sylfaen ar adeg byrbryd. Mae

aelodau'r grwp GMY yn helpu i weini eitemau salad i'r

plant iau yn ystod cinio. Rydym yn annog penyn bwyd

iach hefyd.

Pecyn Bwyd Iach 1

Pecyn Bwyd Iach 2

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Eco

Rydym yn ysgol eco Platinwm ac yn

gweithio'n galed ar bob un o dargedau

Eco Cymru. Mae cynrychiolwyr dos-

barth o flynyddoedd un i flynyddoedd

chwech yn ffurfio ein Cyngor Eco Ysgol

ac, ynghyd â Miss Allyson a Mrs

Vaughan-Evans, rydym yn gweithio ar

godi ymwybyddiaeth o faterion gwyrdd

yn yr ysgol ac yn ein cymuned. Mae

gennym addewid platinwm yn yr ysgol

a'r holl ddisgyblion a staff ac rydym yn

gweithio'n galed ar gyflawni'r targedau

hyn.

• Cylchlythyr Eco 1

• Cylchlythyr Eco 2

• Cylchlythyr Eco 3

Masnach Deg

Rydym yn ysgol wei-

thgar deg. Mae ein

cyngor eco-ysgol yn

gweithio ar targedau

masnach deg, mae

rhain yn cynnwys cyn-

nal digwyddiadau

masnach deg, gan ddefnyddio cynhyr-

chion masnach deg lle y gall a thrafod

materion masnach deg yn yr ystafel-

loedd dosbarth ac mewn gwasanaethau.

Credwn ei bod yn bwysig iawn codi a

thrafod y materion hyn gyda holl aelo-

dau ein cymuned ysgol.

Grwp GMY. (Grwp Gweithredu Maeth

Ysgol)

Mae ein grwp GMY yn gweithio gyda

chogydd ein hysgol, eu nod yw hyr-

wyddo bwyta'n iach ac amrywiol yn yr

ysgol. Rydym yn rheolaidd yn cynnal

‘cinio gyda mi’ ddigwyddiadau lle gwa-

hoddir aelodau o'r teulu i ddod i'r ysgol

a bwyta gyda'u plant. Mae ffrwythau

iach yn cael ei gyflwyno yn y cyfnod

sylfaen ar adeg byrbryd. Mae aelodau'r

grwp GMY yn helpu i weini eitemau salad

i'r plant iau yn ystod cinio. Rydym yn

annog penyn bwyd iach hefyd.

Pecyn Bwyd Iach 1

Pecyn Bwyd Iach 2