Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llysgenhadon

Etholir dau lysgenhadon o flwyddyn 5

ac maent yn dal y swydd am ddwy fly-

nedd. Maent yn gweithio gyda'r

Dirprwy Bennaeth ar deithiau arbennig

a osodwyd gan Gomisiynydd Plant

Cymru, Sally Holland. Eu gwaith hefyd

yw hysbysu ac amlygu hawl plant

UNICEFS o fewn cymuned yr ysgol gyfan, mae nhw'n

gwneud hyn trwy cynnal gwasanaethau a gosod heriau

log dysgu. Dangosant eu holl gyflawniadau ar fwrdd

maent yn gyfrifol amdanynt yn ardal Cyfnod Allweddol

2.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

www.childcomwales.org.uk

Llysgenhadon

Chwaraeon

Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Caer Drewyn

Ar gyfer pob person ifanc i gael eu gwirioni ar chwaraeon

yn ddyhead i Ysgol Caer Drewyn. Er mwyn cyflawni hyn

mae'n hollbwysig mabwysiadu ymagwedd sy'n canolbwyntio

ar y person ifanc. Bydd yr ymagwedd hon yn rhoi grym i

bobl ifanc wneud eu penderfyniadau eu hunain trwy ymgy-

nghori, arweinyddiaeth a pherchenogaeth.

Mae'r arweinwyr hyn yn ymwneud â chwricwlwm yr ysgol

(AG ac ehangach), gweithgareddau allgyrsiol ac o fewn

clybiau yn y cymunedau.

Maent yn annog disgyblion eraill i arwain ffordd fywiog ac

iach o fyw a hyrwyddo manteision hyn yn eu bywyd ysgol.

Bydd ein llysgenhadon ifanc yn datblygu;

• Sgiliau arwain

• Sgiliau cyfathrebu - cyflwyniadau, siarad cyhoeddus,

ysgrifenedig

• Gweithio fel rhan o dîm

• Hyder

• Datrys Problemau

• Cyfleoedd - i gwrdd â phobl newydd, ymgymryd â rolau

newydd, ysbrydoli eraill, dweud eu dweud

• Bod yn rhan o brosiect sy'n ysbrydoli ac yn ysgogi eraill

Ar hyn o bryd mae ein Llysgenhadon Chwaraeon yn gwei-

thgareddau arbrofol i Sport Relief. Mae Sport Relief yn

ymwneud â bod yn egnïol a chodi arian wrth wneud y

chwaraeon a'r gweithgareddau rydych chi'n eu caru.

Rydym wedi dewis milltie Hop, Skip and Jump i werthu peli

ynni iach a chael dawns noddedig.

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llysgenhadon

Etholir dau lysgenhadon o flwyddyn 5

ac maent yn dal y swydd am ddwy fly-

nedd. Maent yn gweithio gyda'r Dirprwy

Bennaeth ar deithiau arbennig a osod-

wyd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally

Holland. Eu gwaith hefyd yw hysbysu ac

amlygu hawl plant UNICEFS o fewn cy-

muned yr ysgol gyfan, mae nhw'n

gwneud hyn trwy cynnal gwasanaethau a

gosod heriau log dysgu. Dangosant eu

holl gyflawniadau ar fwrdd maent yn

gyfrifol amdanynt yn ardal Cyfnod

Allweddol 2.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

www.childcomwales.org.uk

Llysgenhadon

Chwaraeon

Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol Caer Drewyn

Ar gyfer pob person ifanc i gael eu gwirioni ar chwaraeon

yn ddyhead i Ysgol Caer Drewyn. Er mwyn cyflawni hyn

mae'n hollbwysig mabwysiadu ymagwedd sy'n canolbwyntio

ar y person ifanc. Bydd yr ymagwedd hon yn rhoi grym i

bobl ifanc wneud eu penderfyniadau eu hunain trwy ymgy-

nghori, arweinyddiaeth a pherchenogaeth.

Mae'r arweinwyr hyn yn ymwneud â chwricwlwm yr ysgol

(AG ac ehangach), gweithgareddau allgyrsiol ac o fewn

clybiau yn y cymunedau.

Maent yn annog disgyblion eraill i arwain ffordd fywiog ac

iach o fyw a hyrwyddo manteision hyn yn eu bywyd ysgol.

Bydd ein llysgenhadon ifanc yn datblygu;

• Sgiliau arwain

• Sgiliau cyfathrebu - cyflwyniadau, siarad cyhoeddus,

ysgrifenedig

• Gweithio fel rhan o dîm

• Hyder

• Datrys Problemau

• Cyfleoedd - i gwrdd â phobl newydd, ymgymryd â rolau

newydd, ysbrydoli eraill, dweud eu dweud

• Bod yn rhan o brosiect sy'n ysbrydoli ac yn ysgogi eraill

Ar hyn o bryd mae ein Llysgenhadon Chwaraeon yn gwei-

thgareddau arbrofol i Sport Relief. Mae Sport Relief yn

ymwneud â bod yn egnïol a chodi arian wrth wneud y

chwaraeon a'r gweithgareddau rydych chi'n eu caru.

Rydym wedi dewis milltie Hop, Skip and Jump i werthu peli

ynni iach a chael dawns noddedig.