Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llythyrau i Rhieni

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Sgwrs Mislif Blwyddyn 5

Addysg Rhyw Blwyddyn 6

Llythyr gan y LA

Pwysigrwydd Presenoldeb Mai

Llythyr Mai 25ain, 2021

Ymwybyddiaeth Ofalgar Blwyddyn 6

Diwrnod Di-Wisg Canolfan Ni

Llythyr Giglets

Dysgu Plant am Arian

Poster Gwrthfwlio

Llythyr Mawrth 19fed, 2021

Mae'n anghyfreithlon ysmygu ar dir yr ysgol hon

Arwydd Dim ysmygu

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych Mawrth 10fed

Rhieni Cyfnod Allweddol 9fed Mawrth, 2021

Rhieni Cyfnod Sylfaen 9fed Mawrth, 2021

Llythyr Mawrth 1af, 2021

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych

Llythyr Profion Llif Ochrol

Llythyr Cyfnod Allweddol 22ain Chwefror, 2021

Llythyr Cyfnod Sylfaen 22ain Chwefror, 2021

Llythyr 11eg Chwefror, 2021

Diogelwch ar y We - Gwybodaeth Rhieni

Canllawiau Dysgu o Bell

Diwrnod Diogelwch ar y We: Be i ymddiried ynddo ar-

lein

Diwrnod Diogelwch ar y We: Gweithgareddau Teulu

Llythyr 5ed Chwefror, 2021

Diogelu YCD

Llythyr i rieni - trefniadau newydd anghenion addys-

gol arbennig

Llythyr 27ain Ionawr, 2021

Llythyr 18eg Ionawr, 2021

Rheolau Teams

Gweithwyr Allweddol

Llythyr 8fed Ionawr, 2021

Llythyr 5ed Ionawr, 2021

Llythyr gan Cyngor Dinbych Ionawr 2021

Ail-gychwyn mis Ionawr

Llythyr Diwedd Tymor Rhagfyr

Llythyr Trefniadau Diwedd Tymor

Pwysigrwydd Presenoldeb Rhagfyr

Llythyr Gwisgo Mwgwd

Nadolig 2020

Llythyr i Rieni - Tachwedd 2il

Llythyr Firebreak

Llythyr Diddordeb Clwb Brecwast

Llythyr Medi 24ain

Ysgol a Covid-19: Gwybodaeth i Rieni

Gwybodaeth Absenoldebau Covid-19

Gwybodaeth Ychwanegol Covid-19

Gwybodaeth i Rieni Covid-19

Derbyniadau 2021

Llythyr Croeso mis Medi 2020

Cychwyn Meithrin mis Medi 2020

Ail-agor mis Medi 17/7/2020

Dychwelyd i’r Ysgol mis Medi 16/7/2020

Sefyllfa Presennol 8/7/2020

Llythyr Dysgu Adref 29/6/2020

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Disgyblion

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Diogelwch ar y We yn ystod Covid-19

Llythyr 22/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 22/6/2020

Llythyr Ail-agor yr Ysgol 12/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 5/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol 4/6/2020

Gweithrediad Encompass

Llythyr Tymor yr Haf

Pecyn Adnoddau i Bobl Ifanc

Pecyn Adnoddau i Rieni

Cefnogaeth Seicolegol i Blant i ymdopi efo COVID-19

Llythyr i Rieni am gyswllt 2/4/2020

Newidiadau i Ofal Plant

Awgrymiadau Lles i Deuluoedd

Llythyr Cau Ysgol 19/3/20

Llythyr Cau Ysgol a Dysgu Adref

Llythyr Coronavirus

Llythyr Diweddaru Rhieni 2

Llythyr Diweddaru Rhieni

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Llythyr Blwyddyn Newydd 2020

Llythyr Apwyntiad Meddygol

Gweithdrefnau Presenoldeb

Dim cnau yn yr Ysgol

Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llythyrau i

Rhieni

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Sgwrs Mislif Blwyddyn 5

Addysg Rhyw Blwyddyn 6

Llythyr gan y LA

Pwysigrwydd Presenoldeb Mai

Llythyr Mai 25ain, 2021

Ymwybyddiaeth Ofalgar Blwyddyn

6

Diwrnod Di-Wisg Canolfan Ni

Llythyr Giglets

Dysgu Plant am Arian

Poster Gwrthfwlio

Llythyr Mawrth 19fed, 2021

Mae'n anghyfreithlon ysmygu ar dir

yr ysgol hon

Arwydd Dim ysmygu

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych

Mawrth 10fed

Rhieni Cyfnod Allweddol 9fed

Mawrth, 2021

Rhieni Cyfnod Sylfaen 9fed

Mawrth, 2021

Llythyr Mawrth 1af, 2021

Llythyr gan Cyngor Sir Ddinbych

Llythyr Profion Llif Ochrol

Llythyr Cyfnod Allweddol 22ain

Chwefror, 2021

Llythyr Cyfnod Sylfaen 22ain

Chwefror, 2021

Llythyr 11eg Chwefror, 2021

Diogelwch ar y We - Gwybodaeth

Rhieni

Canllawiau Dysgu o Bell

Diwrnod Diogelwch ar y We: Be i

ymddiried ynddo ar-lein

Diwrnod Diogelwch ar y We:

Gweithgareddau Teulu

Llythyr 5ed Chwefror, 2021

Diogelu YCD

Llythyr i rieni - trefniadau newydd

anghenion addysgol arbennig

Llythyr 27ain Ionawr, 2021

Llythyr 18eg Ionawr, 2021

Rheolau Teams

Gweithwyr Allweddol

Llythyr 8fed Ionawr, 2021

Llythyr 5ed Ionawr, 2021

Llythyr gan Cyngor Dinbych Ionawr

2021

Ail-gychwyn mis Ionawr

Llythyr Diwedd Tymor Rhagfyr

Llythyr Trefniadau Diwedd Tymor

Pwysigrwydd Presenoldeb Rhagfyr

Llythyr Gwisgo Mwgwd

Nadolig 2020

Llythyr i Rieni - Tachwedd 2il

Llythyr Firebreak

Llythyr Diddordeb Clwb Brecwast

Llythyr Medi 24ain

Ysgol a Covid-19: Gwybodaeth i

Rieni

Gwybodaeth Absenoldebau Covid-

19

Gwybodaeth Ychwanegol Covid-19

Gwybodaeth i Rieni Covid-19

Derbyniadau 2021

Llythyr Croeso mis Medi 2020

Cychwyn Meithrin mis Medi 2020

Ail-agor mis Medi 17/7/2020

Dychwelyd i’r Ysgol mis Medi

16/7/2020

Sefyllfa Presennol 8/7/2020

Llythyr Dysgu Adref 29/6/2020

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer

Disgyblion

Llyfryn Gwybodaeth ar gyfer Rhieni

Diogelwch ar y We yn ystod Covid-

19

Llythyr 22/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol

22/6/2020

Llythyr Ail-agor yr Ysgol

12/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol

5/6/2020

Llythyr Dychwelyd i’r Ysgol

4/6/2020

Gweithrediad Encompass

Llythyr Tymor yr Haf

Pecyn Adnoddau i Bobl Ifanc

Pecyn Adnoddau i Rieni

Cefnogaeth Seicolegol i Blant i ym-

dopi efo COVID-19

Llythyr i Rieni am gyswllt 2/4/2020

Newidiadau i Ofal Plant

Awgrymiadau Lles i Deuluoedd

Llythyr Cau Ysgol 19/3/20

Llythyr Cau Ysgol a Dysgu Adref

Llythyr Coronavirus

Llythyr Diweddaru Rhieni 2

Llythyr Diweddaru Rhieni

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Llythyr Blwyddyn Newydd 2020

Llythyr Apwyntiad Meddygol

Gweithdrefnau Presenoldeb

Dim cnau yn yr Ysgol