Ysgol Caer Drewyn © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol Ffederal

Ysgol Caer Drewyn

Llywodraethwyr y Rhieni

• Miss Zoe Lewandowski

• Mrs Nicola Davies

• Mrs Clare Gallagher

• Mr Terry Flanagan

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Dr Emma Hollis

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs - Is Gadeirydd

• Mr Jeff Eggington

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Gwag

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes

Cynrhychiolydd Athrawon

• Mrs Emma Vaughan-Evans

• Mr Sw Jones

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Llywodraeth

wyr

Aelodaeth o Gorff

Llywodraethol Ffederal Ysgol

Caer Drewyn

Llywodraethwyr y Rhieni

• Miss Zoe Lewandowski

• Mrs Nicola Davies

• Mrs Clare Gallagher

• Mr Terry Flanagan

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Dr Emma Hollis

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs - Is Gadeirydd

• Mr Jeff Eggington

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Gwag

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes

Cynrhychiolydd Athrawon

• Mrs Emma Vaughan-Evans

• Mr Sw Jones

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Ysgol Caer Drewyn © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs