Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Aelodaeth o Gorff Llywodraethol Ffederal

Ysgol Caer Drewyn

Llywodraethwyr y Rhieni

• Mrs Liz Leahy

• Mrs Nicola Davies

• Ms Ceri-Louise Evans

• Mr Terry Flanagan

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Gwag

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs - Is Gadeirydd

• Gwag

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Mr Chris Barratt-Phillips

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Llywodraeth

wyr

Aelodaeth o Gorff

Llywodraethol Ffederal Ysgol

Caer Drewyn

Llywodraethwyr y Rhieni

• Mrs Liz Leahy

• Mrs Nicola Davies

• Ms Ceri-Louise Evans

• Mr Terry Flanagan

Llywodraethwyr y LEA

• Mrs Linda Williams

• Gwag

Llywodraethwyr y Gymuned

• Dr Max Gibbs - Is Gadeirydd

• Gwag

• Mrs Sam Jones - Cadeirydd

• Mr Chris Barratt-Phillips

Cynrhychiolydd y Cyngor Cymuned

• Mr Gordon Hughes

Llywodraethwyr Staff

• Gwag

Ysgol Caer Drewyn © 2020 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs