Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Jayne Davies Pennaeth
Mrs Emma Vaughan Evans Diprwy & Dosbarth Helyg
Mrs Eleanor Roberts Dosbarth Celyn
Mrs Rachel Rees Dosbarth Celyn
Mrs Charlotte Davies Dosbarth Collen
Miss Zoe Lewis Dosbarth Derwen
Miss Allyson Griffiths Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Michelle Theobald-Beaumont ALNCo & PPA
Miss Nicola Griffiths Cymhorthydd Dosbarth a Clwb Brecwast
Miss Catherine Veasey Cymhorthydd Dosbarth
Miss Mel Jenkins Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Ffion Bramhall Ysgrifennyddes
Mrs Angela Gough Clwb Brecwast a Glanhawraig
Miss Lindsay Warburton Cogyddes
Mr Gary Richards Gofalwr
Mrs Eleanor Roberts Dosbarth Celyn
Mrs Rachel Rees Dosbarth Celyn
Mrs Charlotte Davies Dosbarth Collen
Miss Zoe Lewis Dosbarth Derwen
Miss Allyson Griffiths Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Michelle Theobald-Beaumont ALNCo & PPA
Miss Nicola Griffiths Cymhorthydd Dosbarth a Clwb Brecwast
Miss Catherine Veasey Cymhorthydd Dosbarth
Miss Mel Jenkins Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Ffion Bramhall Ysgrifennyddes
Mrs Angela Gough Clwb Brecwast a Glanhawraig
Miss Lindsay Warburton Cogyddes
Mrs Jayne Davies Pennaeth
Mrs Emma Vaughan Evans Diprwy & Dosbarth Helyg

Staff

Ysgol Caer Drewyn © 2024 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs
Mr Gary Richards Gofalwr