Ysgol Caer Drewyn © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs

Gwybodaeth

Ychwanegol

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth Amddiffyn Plant

Meddylfryd Twf

Rheoli Gofal Iechyd

Canllawiau ar Reoli Heintiau

Partneriaeth Cartref ac Ysgol

Gwersi Cerddoriaeth

Numicon

Cynllun Ymddygiad Cadarnhaol

Prydau Ysgol

Gwisg Ysgol

Prosbectws 2020/21

Dillad Addysg Gorfforol Cywir

Jolly Phonics

Ffrwythau a Llaeth

Hysbysiad Preifatrwydd

Annog Meddwl Twf

Trosglwyddo

Gwybodaeth i Rieni Absennol

Parent Pay - Cinio Ysgol

Gwybodaeth Cymorth i Rieni

Meddwl Twf YCD i Rhieni

Cyfnod Sylfaen Meithrin

Ffeithiau Llau Pen

Taflen Llau Pen

Llythyr Ymwybyddiaeth ALN

Grant Amddifadedd 2021/22

Cwricwlwm Newydd Cymru 1

Cwricwlwm Newydd Cymru 2

Cwricwlwm Newydd Cymru 3

Grant Dysgu Proffesiynol 2020/21

Meysydd Dysgu a Phrofiadau

Cwricwlwm Newydd Cymru 4

Cwricwlwm Newydd Cymru 5

Cwricwlwm Newydd Cymru 6

Mantell yr Arbenigwr

Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Y Cwricwlwm Cymru Newydd

Cyfraniad Plant

Asesiadau Ffurfiannol 1

Asesiadau Ffurfiannol 2

Gwybodaeth Coronavirus

Gwneud y mwyaf allan o prydau bwyd am ddim

Cyflwyniad i’r Meithrin

Pecynnau Bwyd Iach

Bwyta’n Iach, Gwario Llai

Datganiad Operation Encompass

Peidiwch gyrru eich plentyn i’r ysgol os oes ganddyn

nhw symptomau Covid-19

Gwybodaeth Profi a Diogelu

Beth i’w wneud os oes angen i’ch plentyn hunan-ynysu

Defnyddio XBox neu Playstation i fynd at Hwb

Help Coronavirus i rieni

7 Munud am Diogelwch Plant ar TikTok

Gwybodaeth am Jasmine - Addysg Gorfforol

Dod â Chosb Gorfforol i ben yng Nghymru

Gwybodaeth Amddiffyn Plant

Gwybodaeth Diogelu

Gwybodaeth

Ychwanegol

Llawrlwythwch y PDF’s canlynol:

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwybodaeth Amddiffyn Plant

Meddylfryd Twf

Rheoli Gofal Iechyd

Canllawiau ar Reoli Heintiau

Partneriaeth Cartref ac Ysgol

Gwersi Cerddoriaeth

Numicon

Cynllun Ymddygiad Cadarnhaol

Prydau Ysgol

Gwisg Ysgol

Prosbectws 2020/21

Dillad Addysg Gorfforol Cywir

Jolly Phonics

Ffrwythau a Llaeth

Hysbysiad Preifatrwydd

Annog Meddwl Twf

Trosglwyddo

Gwybodaeth i Rieni Absennol

Parent Pay - Cinio Ysgol

Gwybodaeth Cymorth i Rieni

Meddwl Twf YCD i Rhieni

Cyfnod Sylfaen Meithrin

Ffeithiau Llau Pen

Taflen Llau Pen

Llythyr Ymwybyddiaeth ALN

Grant Amddifadedd 2021/22

Cwricwlwm Newydd Cymru 1

Cwricwlwm Newydd Cymru 2

Cwricwlwm Newydd Cymru 3

Grant Dysgu Proffesiynol 2020/21

Meysydd Dysgu a Phrofiadau

Cwricwlwm Newydd Cymru 4

Cwricwlwm Newydd Cymru 5

Cwricwlwm Newydd Cymru 6

Mantell yr Arbenigwr

Datblygu'r Cyfnod Sylfaen

Y Cwricwlwm Cymru Newydd

Cyfraniad Plant

Asesiadau Ffurfiannol 1

Asesiadau Ffurfiannol 2

Gwybodaeth Coronavirus

Gwneud y mwyaf allan o prydau

bwyd am ddim

Cyflwyniad i’r Meithrin

Pecynnau Bwyd Iach

Bwyta’n Iach, Gwario Llai

Datganiad Operation Encompass

Peidiwch gyrru eich plentyn i’r ysgol

os oes ganddyn nhw symptomau

Covid-19

Gwybodaeth Profi a Diogelu

Beth i’w wneud os oes angen i’ch

plentyn hunan-ynysu

Defnyddio XBox neu Playstation i

fynd at Hwb

Help Coronavirus i rieni

7 Munud am Diogelwch Plant ar

TikTok

Gwybodaeth am Jasmine - Addysg

Gorfforol

Dod â Chosb Gorfforol i ben yng

Nghymru

Gwybodaeth Amddiffyn Plant

Gwybodaeth Diogelu

Ysgol Caer Drewyn © 2022 Privacy Notice Website designed and maintained by H G Web Designs